UDDANNELSE I ISTDP

Selskabet for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi udbyder i samarbejde med danske og udenlandske ISTDP-terapeuter kurser i ISTDP. Ligeledes formidler Selskabet de træningsmuligheder, de godkendte danske ISTDP-trænere udbyder.

Uddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi kan inddeles i tre kategorier:

  • Den såkaldte ”core”-uddannelse, et 3-årigt uddannelsesforløb med 12 årlige mødedage i mindre grupper af ca 8 deltagere. Deltagerne lærer at arbejde på tværs af det diagnostiske spektrum og modtager løbende supervision på sit arbejde ved den eller de tilknyttede undervisere.
  • Den såkaldte ”pre-core”-uddannelse, et kursus på 5 dage, der giver en grundlæggende indføring i den intensive korttidsdynamiske metode og dens teoretiske fundament. ISTDP Danmark anbefaler pre-core-uddannelsen som en måde at stifte praktisk bekendskab med metoden før optag på core-uddannelsen.
  • Øvrig undervisning, så som ”advanced training” for terapeuter efter core-uddannelsen, såvel som mere uformelle indføringer i metoden og seminarer med særlige fokusområder ved danske såvel som udenlandske undervisere.

I vores kursuskalender kan du se kommende starttidspunkter core- og pre-core-uddannelser i Danmark samt øvrige seminarer, foredrag og undervisninger i metoden.

Formel undervisning på pre-core- og core-uddannelserne foretages af hertil godkendte trænere, der alle har gennemgået en træneruddannelse ved en internatinalt anerkendt underviser. Ved særlige ønsker om undervisning kan underviserne kontaktes individuelt.

  • Alle
  • Sortér efter navn
  • Sortér efter postnummer
Allan E. Larsen2
Allan E. Larsen
Adresse: 2400 København NV, Frederikssundsvej 60D, 2. sal
Hjemmeside: sandlarsen.com
Titel: Autoriseret psykolog. Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykologforening og Norsk Psykolog Forening)
Fritekst: Godkendt supervisor i psykoterapi (Dansk Psykiatrisk Selskab).
Kontaktoplysninger: ael@sandlarsen.com / 2873 4084
Bjarne Thannel
Bjarne Thannel
Adresse: 8000 Aarhus C, Ryesgade 29, 3.
Hjemmeside: thannel.dk
Titel: Autoriseret psykolog
Fritekst: Godkendt specialist i klinisk børnepsykologi og specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Kontaktoplysninger: mail@thannel.dk / 5190 2110
Brian Kok
Brian Kok
Adresse: 6000 Kolding, Olaf Ryes gade 7Q
Hjemmeside: briankok.dk
Titel: Autoriseret psykolog. Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening).
Fritekst: Specialpsykologi psykiatri
Kontaktoplysninger: psykolog@briankok.dk / 93302333
Christian Pasgaard
Christian Pasgaard
Adresse: 8900 Randers C, St. Voldgade 8, st.
Titel: Autoriseret psykolog
Fritekst: Godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening)
Kontaktoplysninger: info@christianpasgaard.dk / 2083 7969
Jeanne Isaksen
Jeanne Isaksen
Adresse: 2400 København NV, Frederikssundsvej 60D, 2. og 3. sal
Hjemmeside: jeanneisaksen.dk
Titel: Autoriseret psykolog. Godkendt specialist i psykoterapi & Godkendt supervisor i psykoterapi (Dansk Psykolog Forening).
Fritekst: J. Isaksen ApS
Kontaktoplysninger: psykolog@jeanneisaksen.dk / 2620 2063
hvidt felt
Sanne Almeborg
Adresse: 9220 Aalborg Ø, Ølandvej 37
Hjemmeside: almeborg.dk
Titel: Psykoterapeut (medl. af Dansk Psykoterapeutforening)
Fritekst: Modtager voksne og unge. Konsultation efter aftale
Kontaktoplysninger: sanne@almeborg.dk / 2041 8756
Vesla Birkbak
Vesla Birkbak
Adresse: 8700 Horsens, Grønlandsvej 1, 1
Hjemmeside: vesla-birkbak.dk
Titel: Autoriseret psykolog
Fritekst: Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi
Kontaktoplysninger: post@vesla-birkbak.dk / 20473610