OM SELSKABET

Det Danske Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi blev stiftet i 2012, med henblik på at fremme udbredelsen af ISTDP i Danmark samt at styrke båndet til metodens udøvere i resten af verden.

Selskabets overordnede formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelsen af og videreudvikling af intensiv dynamisk korttidsterapi. Dette gør vi bl.a. ved at:

  • Organisere og koordinere uddannelse og kursusvirksomhed i ISTDP og andre relevante faglige emner.
  • Styrke kontakten til nationale og internationale organisationer indenfor ISTDP.
  • Udbrede kendskab til ISTDP blandt fagfolk, administratorer af sundhedstjenester, patienter og den almene befolkning i Danmark.
  • Fremme forskning i og viden om ISTDP
  • Desuden arbejder Selskabet gennem sine retningslinjer for medlemskab for at styrke kvaliteten af det psykoterapeutiske arbejde, som Selskabets medlemmer udfører.

Selskabets vedtægter kan downloades her.

Medlemmer optages i selskabet i henhold til vedtægterne. Det årlige kontingent er kr. 350,- for A-medlemmer og kr. 175,- for B-medlemmer.
Henvendelse til kassereren: kasserer@istdp-danmark.dk

Selskabets historie:

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi blev stiftet i 2012 med Steen Jerlo, Anne-Mette Bahner, Vesla Birkbak, Anders Røge, Birgitte Norrie som stiftende bestyrelse og med Allan E. Larsen som første formand. ISTDP har været promoveret i en dansk kontekst siden starten af 2000’erne, hvor Akademi for Integrerende Psykoterapi i Århus afholdt seminarer med bl.a. Habib Davanloo, Patricia Coughlin og Leigh McCullough. Udbredelsen af ISTDP i Danmark tog for alvor fart efter Jon Frederickson i 2011 holdt et større seminar i regi af den gruppe, som i 2012 stiftede Dansk selskab for ISTDP. I årene inden havde Allan E. Larsen arrangeret en række seminarer med Jon Frederickson og Patricia Coughlin i Stavanger, som inspirerede en gruppe yngre psykologer i Drammen til i 2008 at starte et ISTDP uddannelses- og forskningsprojekt i samarbejde med Jon Frederickson og Allan Abbass. De norske terapeuter uddannede sig senere til undervisere og har efterhånden uddannet flere hundrede psykologer og psykiatere i ISTDP. I årene efter oprettelsen af Dansk selskab for ISTDP arrangerede selskabet en række seminarer med bl.a. Jon Frederickson og Patricia Coughlin og en nordisk ISTDP konference med Jon Frederickson og Allan Abbass. Medlemmer af de danske, norske og svenske ISTDP miljøer var også med i drøftelserne om at oprette en international ISTDP-forening, et projekt der nedlagdes idet IEDTA – den internationale forening for oplevelsesorienteret psykodynamisk terapi – i mellemtiden blev dannet, og det danske selskab for ISTDP blev oprettet som en national interesseorganisation med blik til IEDTAs retningslinjer for træning og uddannelse. Siden midten af 2010’erne har danske undervisere og supervisorer, uddannet ved Jon Frederickson’s Institute for ISTDP Training and Research, tilbudt pre core og core træning i Danmark. Formandsposten har efter Allan E. Larsen været holdt af Jeanne Isaksen, Sanne Almeborg og Mikkel Reher-Langberg.

Selskabets bestyrelse:

FORMAND
Mikkel Reher-Langberg
NÆSTFORMAND
Peter Wittenburg
BESTYRELSESMEDLEM
Pia Emtkjær
KASSERER & MEDLEMSKAB
Harald Villemoes
SEKRETÆR
Allan E. Larsen
BESTYRELSESMEDLEM
Simon Secher
BESTYRELSESMEDLEM
Mathilde Ørtoft Hansen
REVISOR
Jan Jørgensen

Email:

1. SUPPLEANT
Christian Pasgaard

Email:

2. SUPPLEANT
Sus Desirée

Email:

REVISORSUPPLEANT
Bjarne Thannel

Email: