Selskabets overordnede formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelsen af og videreudvikling af intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Dette gør vi bl.a. ved at

  • organisere og koordinere uddannelse og kursusvirksomhed i ISTDP, og andre relevante faglige emner
  • styrke kontakten til nationale og internationale organisationer indenfor ISTDP
  • udbrede kendskab til ISTDP blandt fagfolk, administratorer af sundhedstjenester, klienter og patienter, og den almene befolkning i Danmark
  • fremme forskning i og viden om ISTDP
  • afholde offentlige møder og kurser

Desuden arbejder Selskabet med at styrke kvaliteten af det psykoterapeutiske arbejde, som Selskabets medlemmer udfører.

Vedtægter for Dansk Selskab for ISTDP

Selskabets bestyrelse
Formand: Mikkel Reher-Langberg – formand@istdp-danmark.dk
Næstformand: Peter Wittenburg – peter@istdp-danmark.dk
Sekretær: Maria Lund Kristensen – maria@istdp-danmark.dk
Kasserer, medlemsskab og webansvarlig: Harald Villemoes – kasserer@istdp-danmark.dk
Sekretær: sekretaer@istdp-danmark.dk
Webansvarlig:  – webansvarlig@istdp-danmark.dk
Bestyrelsesmedlem: Allan E. Larsen – allan@istdp-danmark.dk
Bestyrelsesmedlem: Philip Kjær – philip@istdp-danmark.dk
Bestyrelsesmedlem: Christian Blaabjerg – christian@istdp-danmark.dk
Revisor: Jan Jørgensen
1. suppleant: Brian Kok
2. suppleant: Christian Pasgaard