ERHVERVSPSYKOLOGI

I dag anvendes teknikker og teori fra ISTDP også i erhvervspsykologisk arbejde, under navnet ”Intensiv Korttidsdynamisk Coaching”, her forkortet ISTDP-Coaching. Ligesom i en terapeutisk sammenhæng, har man her fokus på, hvordan følelsesmæssig sundhed er af afgørende betydning for både ledere og medarbejderes trivsel.

ISTDP-coaching

Denne side er under udvikling, og forventes færdiggjort ifbm. Selskabets kommende generalforsamling i marts 2020.

 

Udgangspunktet for anvendelsen af ISTDP i coaching er oftest arbejdet med ledere, men i praksis er metoden anvendelig for alle med en professionel rolle. Derfor vil der i det følgende blot refereres til ”klienten”. Coaching er som oftest et arbejde med sunde, velfungerende, hurtigt tænkende professionelle. Det kan derfor ofte være sparsomt med nye erkendelser for klienten, når der i coaching arbejdes fra et udelukkende rationelt og organisatorisk perspektiv. Til trods for at klienten kan analysere sin udfordring i sammenhængen, og tænke sig til en anden løsning, giver klienten ofte udtryk for uforklarlige forhindringer, der modarbejder denne rationelle adfærd. Sådanne blokeringer kan i et ISTDP-perspektiv forstås som uløste følelsesmæssige konflikter fra fortiden, der viser sig igen og igen i form af automatiserede reaktioner i bestemte sammenhænge, som på den ene eller anden måde ligner den situation, hvor adfærden blev grundlagt. Dette sker indtil vi bliver bevidste om de underliggende følelser og lærer at forholde os til dem. Det er derfor relevant for klienter at identificere og adressere ubevidste følelsesmæssige processer, der udgør forhindringer i en professionel kontekst. Ved at erkende disse processer og mærke følelserne og det indhold følelserne er knyttet til, kan klienten løsrive sig fra automatiseret adfærd, og agere mere hensigtsmæssigt ifht. konteksten og organisatoriske mål.

For at agere professionelt skal man både kunne være i kontakt med sine medarbejdere og med den organisatoriske virkelighed som den forekommer, samt på et personligt plan kunne rumme de usikkerheder, som eksisterer i relation til opgaveløsningen. Denne opgave kræver selvindsigt og følelsesmæssig afstemthed hos klienten.

Hvor andre former for coaching ofte fokuserer på specifik problemløsning, er fokus i ISTDP-coaching klientens følelsesmæssige håndtering af sin professionelle rolle, betragtet i sin organisatoriske kontekst. Som sådan arbejder man i ISTDP-coaching, i sin forståelse af klientens udfordringer, på to niveauer:

  • Et systemisk-organisatorisk niveau, hvor klientens rolle definéres. Klientens personlige kompetencer, ønsker og autoritet må forstås i forhold til den aktuelle gruppedynamik, klienten indgår i – både hvad angår mandat og autoritet modtaget ovenfra, krav til håndtering af organisationens brand og image udefra, og ikke mindst den legitimitet han/hun modtager indefra fra medarbejdergruppen. Ud fra denne gruppedynamik afklares klientens professionelle rolle.
  • Et intrapsykisk niveau, hvor de problemer klienten oplever analyseres ud fra de følelsesmæssige dynamikker der opstår i mødet mellem klienten som person og de krav, der bliver stillet til hende/ham.

På den måde integrerer man i ISTDP-coaching et personligt følelsesmæssigt arbejde med en forståelse af de organisatoriske problemfokuserede krav, der stilles til klienten.

Nedenfor finder du en liste over Selskabet for Intensiv Dynamisk Korttidsterapis erhvervspsykologiske medlemmer.

  • Alle
  • Sortér efter navn
  • Sortér efter postnummer
Annemette Hasselager photo2
Annemette Hasselager
Adresse: 2100 København Ø, Slagelsegade 1, 2.tv.
Titel: Autoriseret psykolog. Godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi (Dansk Psykologforening). Medlem af Dansk Psykologforening.
Fritekst: Modtager unge, voksne og grupper.
Kontaktoplysninger: ah@bonnerup-hasselager.dk / 27112701
Annette Hartz
Annette Hartz
Adresse: 2400 København NV, Frederikssundsvej 60D, baghuset 2. og 3. sal
Hjemmeside: moment2moment.dk
Titel: Autoriseret psykolog. Godkendt specialist i psykoterapi. Medlem af Dansk Psykologforening.
Fritekst: Tilbyder individuel terapi, parterapi og intensiv dynamisk coaching.
Kontaktoplysninger: aha@moment2moment.dk / 4247 5262
Gitte Jakobsen
Gitte P. Jakobsen
Adresse: 2900 Hellerup, Ryvangs Allé 68
Hjemmeside:
Titel: Autoriseret psykolog, PhD. Godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.
Fritekst: Modtager voksne og unge
Kontaktoplysninger: gpjakobsen@gmail.com / 2099 2917
Jacob Sand Christensen
Jacob Sand Christensen
Adresse: 2400 København NV, Frederikssundsvej 60D, 2. sal
Titel: Autoriseret psykolog. Flyvepsykolog.
Fritekst: Godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi (Dansk Psykologforening). Medlem af Dansk Psykologforening
Kontaktoplysninger: jsc@sandchristensen.com / 2149 3699
laura-mott
Laura Mott
Adresse: 8660 Skanderborg, Bolskovvej 9
Hjemmeside: laura-mott.dk
Titel: Autoriseret psykolog, PhD. Godkendt specialist i organisationspsykologi og supervision (Dansk Psykolog Forening).
Fritekst: Modtager voksne til psykoterapi og intensiv dynamisk coaching
Kontaktoplysninger: lm@laura-mott.dk / 6161 3366
Lisbeth Holt Lenskjold 2
Lisbeth Holt Lenskjold
Adresse: 9400 Nørresundby, Virkelyst 10, 2. sal
Hjemmeside: holtlenskjold.dk
Titel: Autoriseret psykolog. Godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
Fritekst: Holt Lenskjold Erhvervspsykologi
Kontaktoplysninger: lisbeth@holtlenskjold.dk / 2040 7677
Maja Wiberg
Maja Wiberg
Adresse: 2100 København Ø, Fruebjergvej 3
Hjemmeside: emergent.dk
Titel: Master i Organisationspsykologi (MPO). Psykodynamisk/Analytisk Gruppeterapeut. (IGA) EMERGENT Organisationspsykologi.
Fritekst: Modtager voksne – individuelt og i grupper
Kontaktoplysninger: mw@emergent.dk / 5122 2268
Susanne Snedevig Ulveman
Susanne Snedevig Ulveman
Adresse: 3070 Snekkersten, Grønnegangen 34, Glashuset
Hjemmeside: www.couragepro.com
Titel: Autoriseret psykolog. Gruppeanalytiker (IGA). Medlem af Dansk Psykologforening
Fritekst: Tilbyder intensiv dynamisk coaching til ledere og lederteams, samt individuel terapi og parterapi.
Kontaktoplysninger: ssu@couragepro.com/ 20921710