DANSK SELSKAB FOR INTENSIV DYNAMISK KORTTIDSTERAPI

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi er den danske forening for den psykoterapeutiske metode af samme navn. Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, normalt forkortet ISTDP, er en psykodynamisk terapiform. Det vil sige, at man i metoden fokuserer på, hvordan samspillet af fortrængte følelser, angst og forsvarsmekanismer skaber psykologiske problemer samt hvordan adgangen til disse fortrængte følelser er terapeutisk effektivt. Metoden er i dag anvendelig for et særdeles bredt spektrum af psykiske lidelser og har et solidt evidensgrundlag.

Det Danske Selskab for ISTDP blev stiftet i 2012 og tæller i dag over 100 medlemmer over hele landet. Selskabets formål er at udbrede viden om og anvendelse af ISTDP med henblik på at forebygge og lindre psykiske lidelser samt at udgøre et samlingspunkt for det danske ISTDP-miljø.

De seneste år har anvendelsen af ISTDP inden for erhvervs- og organisationspsykologi set en fremgang i Danmark, og Selskabet repræsenterer nu også fagpersoner, der arbejder med denne brug af metoden.

På denne side finder du information om metodens teori og evidensgrundlag samt et register over de danske terapeuter og coaches, der som medlemmer er anerkendte af Selskabet. I vores kursuskalender finder du alle ISTDP-relaterede aktiviteter i Danmark.