KURSUSKALENDER

Her finder du en oversigt over kurser og uddannelse i ISTDP samt relaterede behandlingsformer i Danmark. Kalenderen holdes løbende ajour, og kursusarrangører er velkomne til at henvende sig til selskabet med henblik på at få kurser føjet til kalenderen.

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Kolding: 3-årig Core-uddannelse v. Brian Kok

14. april kl. 09:00 - 16. april kl. 16:00

*Bemærk: Opstartsdato fastlægges endeligt når kurset er fuldtegnet.

For syvende år i træk opstartes en tre-årig coregruppe i Kolding. Gruppen lever op til det internationalt mest gængse format for core grupper bl.a. legaliseret ved IEDTA, hvorfor en forudgående gennemført precore uddannelse ikke er en forudsætning for deltagelse.

 

Uddannelsens indhold og opbygning

Deltagerne vil på uddannelsen lære at identificere samt adressere repressive såvel som regressive forsvarsmekanismer. V. hjælp af systematisk opbyggede metodetræningsøvelser samt supervision på basis af videooptagelser af egne terapeutiske forløb, vil deltagerne tilegne sig metodiske færdigheder til intervention overfor klienter med karakterstruktur spændende fra lav over moderat til høj grad af forsvar.

Deltagerne vil desuden lære interventionsfærdigheder overfor klienter med fragil karakterstruktur. Der vil være fokus på den specifikke ætiologiske baggrund for fremtrædende diagnostiske kategorier samt hvordan forsvaret vedligeholder den fremtrædende psykopatologi.

Deltagerne vil modtage undervisning og supervision i en gruppe på maksimalt 8 personer. Gruppen mødes 4 gange årligt á tre dage, hver dag med 8 timers undervisning. Hver deltager medbringer på hver træningsblok minimum ½ times videooptagelse til supervision i gruppe.

 

Om underviserne

Brian Kok, autoriseret psykolog, Cand. Psych., Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi, Specialpsykolog i psykiatri

– 2 årig efteruddannelse fra Institut for gruppeanalyse I Århus.

– 3 årig uddannelse i ISTDP v. Psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin.

– 3 årig uddannelse som træner og supervisor i ISTDP hos MSW Jon Frederickson, www.istdpinstitute.com

Brian Kok har bred psykoterapeutisk erfaring fra egen private praksis gennem 14 år samt 10 års psykiatrisk erfaring fra sengepsykiatri og ambulant psykiatri indenfor diagnostisk udredning og psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser, skizofreni, affektive lidelser samt angstrelaterede lidelser. Han har superviseret og undervist læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri, læger i klinisk basisuddannelse og på hoveduddannelsen i almen medicin. Han har desuden tidligere været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor i klinisk psykologi.

Brian Kok har ved flere lejligheder præsenteret sit arbejde med ISTDP behandling til klienter i regi af privat praksis såvel som psykiatri. Bl.a. præsenterede Kok sit arbejde for et internationalt publikum i København d. 28. – 30. januar 2016 på opfordring og invitation af Dr. Allan Abbass.

Brian Kok vil forløbet igennem være hovedunderviser og varetage størstedelen af timerne indenfor den teoretiske undervisning samt størstedelen af supervisionstimerne. Supervisionen på 2 af de i alt 12 moduler vil dog skulle varetages af en ekstern supervisor for at imødekomme Dansk Psykologforenings krav til mindst 2 supervisorer på længerevarende terapeutiske efteruddannelser. Som ekstern supervisor er Psykolog Christian Pasgaard fast tilknyttet

Herudover vil ét modul årligt af de i alt 12 moduler på hver tre dage foregå som ét fælles seminar med andre af de i klinikken igangværende core grupper. Her vil både Christian Pasgaard og Brian Kok være til stede som undervisere og supervisorer ligesom det lejlighedsvis kan forekomme, at der inviteres kvalificerede gæsteundervisere.

 

Christian Pasgaard, autoriseret psykolog, Cand. Psych., specialist i psykoterapi

– 3 årig uddannelse i ISTDP ved psykolog, ph.d. Patricia Coughlin.

– 3 årig uddannelse som træner og supervisor i ISTDP ved psykolog, ph.d. Patricia Coughlin (afsluttes 2021).

– Psykoterapeutisk erfaring fra 12 års fuldtidsbeskæftigelse i egen praksis, heraf de seneste 10 år med ydernummer. Det primære behandlingsfokus igennem årene har været depression, angst, relationelle vanskeligheder og traumer – såvel akutte som senfølger heraf.

– Før privat praksis en kortere ansættelse (8 mdr.) ved Familiecenter Viborg, dagbehandlingen, samt en ét-årig stilling som praksiskandidat.

– Siden 2009 teoretisk og metodisk specialiseret i ISTDP. Har udover de formelle uddannelser i ISTDP fortløbende modtaget supervision fra flere internationale kapaciteter inden for metoden, herunder Patricia Coughlin, Jon Frederickson og Allan Abbass.

– Tidligere ansættelser i socialpsykiatrien. Dels som miljøterapeut ved den socialpsykiatriske behandlingsinstitution Holmstrupgaard – et socialpsykiatrisk bosted for unge diagnosticeret med svære personlighedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelse, dels som psykiatrimedarbejder på Tuestenhuse – et socialpsykiatrisk rehabiliteringstilbud for voksne med diagnoser inden for skizofreni, personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblematikker.

– I perioden 2010-2014 beskikket censor ved psykologistudierne på de danske universiteter.

– Siden 2017 fungeret som ekstern supervisor ved den 3-årige ISTDP uddannelse hos psykolog Brian Kok.

 

Deltagerforudsætninger

Uddannelsen retter sig fortrinsvis mod psykologer. Andre der kan komme i betragtning som deltagere på uddannelsen vil være speciallæger i psykiatri eller læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri, akademikere med relevant sundhedsfaglig profession og/eller uddannelse, psykoterapeuter samt ikke akademikere med relevant sundhedsfaglig profession og/eller uddannelse.

 

Pris, tid og sted

26.000 kr. pr. år inkl. forplejning og kursusmaterialer Gruppen vil mødes 2 gange i løbet af foråret og 2 gange i løbet af efteråret som beskrevet ovenfor. De nøjagtige datoer for første års moduler fastlægges, når gruppen er fuldtegnet, hvorved deltagerne har mulighed for at få indflydelse på undervisningsdatoerne*. Undervisningen vil primært foregå på Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding. Det årlige fælles seminar vil foregå på en anden adresse i Kolding eller i nærheden af Kolding.

 

Tilmelding

Bindende tilmelding v. mail direkte til underviser på psykolog@briankok.dk med angivelse af kontaktoplysninger: Navn, adresse, tlf. nr., e-mail, evt. DP medlems nr. samt indbetaling af et depositum på 10 % af 1. års deltagergebyr, 2600,00 kr. på konto 7600-1773316. Anfør ”navn + core training” på indbetalingen Bemærk – tilmelding er ikke gældende før indbetaling af depositum. De ledige pladser i gruppen vil blive besat efter først til mølle princippet. Fakturering af det fulde deltagergebyr sker årligt i starten af året eller ved betaling i rater efter aftale.

 

Godkendelser

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog forening under: – 12.4.4.2.2 – 108 timer med tilhørende 108 timers supervision. For evt. yderligere spørgsmål kontakt Brian Kok på psykolog@briankok.dk eller pr. tlf. 93302333

Detaljer

Start:
14. april kl. 09:00
Slut:
16. april kl. 16:00

Tidligere afholdte begivenheder kan findes her