ons 26feb2020
Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Grundkurset er det første skridt til at lære ISTDP.

At ”Psykologerne i Glasgården”, Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

1600 DKR per dag

Jeanne Isaksen / psykolog@jeanneisaksen.dk

ISTDP GRUNDKURSUS – 30 TIMER – København

Underviser: Jeanne Isaksen, Psykolog & Godkendt Specialist og supervisor i Psykoterapi.  Uddannet ISTDP træner hos Jon Frederickson.

Kursusbeskrivelse:

Grundkurset er det første skridt til at lære ISTDP.
Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra kurset til at vitalisere dit terapeutiske arbejde. Grundkurset kan stå alene som inspiration, og er desuden nødvendigt for at du senere kan deltage i en træningsgruppe mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.
Kurset vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a.: konflikt- og persontrekant, psykodiagnostik, ”moment to moment” og den centrale dynamiske sekvens.

Gennemgående arbejdspunkter er:

  • at skabe et effektivt fokus i terapien
  • at vurdere og regulere klientens angst
  • at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvar
  • at opbygge en terapeutisk alliance

For at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder i retning af mest mulig præcision, så kræver det foruden forståelse af klientens psykodynamik, også store mængder øvelse, på lige fod med det, der kræves for at blive en dygtig musiker eller balletdanser.
Derfor vil kurset i vid udstrækning bestå af øvelser som laves i den samlede gruppe, dette med henblik på at træne i assessment og i at intervenere så præcist som muligt. Analyse af video af terapi kan blive brugt med samme formål. Du vil få udleveret artikler og powerpoints, og de forskellige elementer på grundkurset er alle sammen med henblik på, at du skal kunne håndtere en lang række almindelige forsvarsmekanismer, der kan hindre den terapeutiske alliance.

Gruppestørrelse:
max 10 personer for at sikre optimal opmærksomhed og kompetenceudvikling for den enkelte.

Gruppedeltagere:
Fortrinsvis for psykologer, psykiatere eller andre med relevant beskæftigelse/klinisk erfaring. Max 25 % ikke-akademikere (jvf krav Dansk Psykologforening).

DP godkendelser:
Kurset er godkendt til specialistuddannelse i

  • 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 21 timer
  • 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme 30 timer
  • 13.4.4.2.3. uddannelsen er desuden godkendt til udd. i psykopatologi; Behandling 30 timer
  • 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer

Varighed: 3 + 2 dages, fordelt på 2 moduler; i alt 30 timer.

Tidspunkt: kl 9-16

Lokaler/ Sted: hos ”Psykologerne i Glasgården”, Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Pris: 1600 kr/dag, i alt 8000 kr – eksl forplejning.

Datoer for Grundkurser; 

Hold 21; Modul 1; 11-13.sept 2019 & Modul 2; 28-29 nov 2019. lukket for tilmelding
Hold 22; Modul 1; 26-28 feb 2020 & modul 2; 19-20 marts 2020
Hold 23; Modul 1; 13-15 maj 2020 & 18-19 juni 2020

Ved henvendelse fra en samlet gruppe, kan vi altid lave et ekstra grundkursus

Tilmelding/ information: email til psykolog@jeanneisaksen.dk

Se mere på www.Jeanneisaksen.dk eller www.istdp-instituttet.dk