ons 14aug2019
Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Coretræningen udbydes v Jeanne Isaksen, i samarbejde m Jon Frederickson.

At ”Psykologerne i Glasgården”, Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

24000 DKR per år

Jeanne Isaksen / psykolog@jeanneisaksen.dk

ISTDP 3-ÅRS CORE TRÆNING i København

Coretræningen udbydes v Jeanne Isaksen, i samarbejde m Jon Frederickson.

Om Coreuddannelsen

Gruppestørrelse: Du deltager i en eksklusiv coregruppe på 6-8 deltagere.

Undervisningsplan og øvelser er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington og tilrettet af Jeanne Isaksen.

Hovedvægten er på supervision af deltagernes medbragte videomateriale, samt øvelser og teori på hvert modul med udgangspunkt i modulets tema.

Læringen er struktureret på en systematisk måde, således at vi trin for trin går fra de grundlæggende principper til øget fordybelse i metodens nuancer.

På alle moduler benytter vi øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:

 • Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer)
 • Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
 • Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
 • Vurdere klientens forsvar
 • Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
 • Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
 • Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
 • Skabe en terapeutisk alliance
 • Intensivere psykodynamisk terapi

Du skal være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser. Gruppedeltagerne skal hver gang medbringe video-optagelser af deres terapier til supervision/ læring.

For maximalt udbytte må påregnes at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne, evt ekstra supervision.

Varighed:
Uddannelsen består af 9 moduler + 3 corecamps fordelt over 3 år: Mao mødes vi hver gange årligt af 3 dages varighed. Kl 9-17

Undervisere & supervisorer:

 • Jeanne Isaksen er primær underviser og supervisor på holdet. Jeanne er psykolog & godkendt specialist og supervisor i Psykoterapi.
 • Ekstern underviser er Jon Frederickson, som en gang årligt vil afholde et teoretisk/videobaseret modul – i Odense; også betegnet ”CoreCamp”. Her vil øvrige igangværende coregrupper deltage
 • Ekstern supervisor vil være en godkendt træner/psykolog på specialistniveau. Begge trænere er certificerede terapeut & træner af The ISTDP Institute for Training and Research (istdpinstitute.com)+ Vi modtager fortløbende supervision individuelt og i gruppe af Jon Frederickson og Allan Abbass.

DP godkendelse:
Kurset forventes godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne

 • 12.4.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen + op til 48 timer som live-supervision. Resten af supervisionen godkendes på separat skema
 • 12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
 • 13.4.4.2.3. Behandling 30 timer

Pris: 24.000 kr pr år som betales i op til 4 rater

Deltagere:

Min. 5 og maks. 8 personer pr. gruppe. Primært psykologer og psykiatere, max. 25% ikke-akademikere ad hensyn til DP’s krav til specialistgrad.

 • Som deltager i træningen er du berettiget til at blive optaget i ”ISTDP therapist directory” på www.istdpinstitute.com, som ”In core training”, og ligeledes kan du som medlem stå på listen over ”i coretræning” på Dansk Selskab for ISTDP.
 • Du modtager dit kursusbevis efter uddannelsens gennemførelse med maks. 10% fravær, jf. DP’s regler.

Tilmelding/ information: email til psykolog@jeanneisaksen.dk.

Se mere på www.Jeanneisaksen.dk eller www.istdp-instituttet.dk

Datoer COREGRUPPE København, Hold 6;

der er få ledige pladser (næste hold 2020) – opstart forventes til august/ eller når der er 6 tilmeldte

 • Modul 1; 14-16. August 2019
 • Corecamp l /Odense; 21-23 oktober 2019 CoreCamp Modul 2; 22-24. Januar 2020
 • Modul 3; 29. April-1.Maj 2020
 • Modul 4; 12-14. August 2020
 • Corecamp ll /Odense; ultimo okt- primo nov 2020 – afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 5; 3-5. Februar 2021
 • Modul 6; 2-4. Juni 2021
 • Modul 7; 1-3. September 2021
 • Corecamp lll/ Odense okt-nov 2021; afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 8; 2-4. Februar 2022
 • Modul 9; 4.-6. Maj 2022

Ved henvendelse fra en samlet gruppe, kan vi altid lave et ekstra 3 årigt uddannelsesforløb.