ons 15jan2020
Ryesgade 29, 3., 8000 Aarhus C.

Ved Bjarne Thannel i samarbejde med Jon Frederickson

At Psykoterapi Århus

Ryesgade 29, 3., 8000 Aarhus C.

Bjarne Thannel / mail@thannel.dk

ISTDP core træning i Aarhus - hold 8

Ved Bjarne Thannel i samarbejde med Jon Frederickson
At "Psykoterapi Århus" Ryesgade 29, 3.th. 8000 Aarhus C

1. modul d.15.+ 16. januar 2020 i Aarhus
2. modul d.23.+ 24. marts i Aarhus
3. modul d.9.+ 10. juni i Aarhus
4. modul d.8.+ 9. september i Aarhus
Supervisionsdag d.25. november i Aarhus
CoreCamp sidst i oktober i Odense med Jon Frederickson

 
Underviser

Bjarne Thannel er certificeret terapeut og lærer af IEDTA (www.iedta.net) og certificeret terapeut, supervisor og træner af The ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com), efter at have gennemgået Jon Frederickson's 3-årige Training of Trainers program. Modtager fortløbende supervision individuelt og i 
gruppe af både Jon Frederickson og Allan Abbass.

Undervisningsplan og øvelser er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington og tilrettet af Bjarne Thannel. Hovedvægten er på supervision af deltagernes medbragte videomateriale, samt øvelser og teori på hvert modul med udgangspunkt i modulets tema. Læringen er struktureret på en systematisk måde, således at vi trin for trin går fra de grundlæggende principper til øget fordybelse i metodens nuancer. Kursusforløbet er under fortløbende supervision af Jon Frederickson. Deltagerne i træningen er berettigede til at blive optaget i ”ISTDP therapist directory” på www.istdpinstitute.com, som ”In core training”, og ligeledes kan du som medlem stå på listen over ”i coretræning” på Dansk Selskab for ISTDP.

Træningen er baseret på 3 hovedaktiviteter: 
1) Supervision via video-optagelser af egne klient-sessioner. Evt. rollespil hvis video ikke er muligt. Ialt 5 gange pr. år pr. deltager.
2) Træning i de kliniske færdigheder, som er specifikke for klassisk ISTDP med henblik på gradvist at opbygge deltagernes kompetencer. Samme øvelsesformat som på precore.
3) Gennemgang og diskussion af relevant psykodynamisk teori.
Du skal være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser og gerne at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne. Det anbefales ligeledes at anskaffe sig Jon Frederickson's skill building audio courses fra www.istdpinstitute.com/resources og træne dem.

Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne
12.4.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen (48 timer som live-supervision). Resten af supervisionen godkendes på separat skema.
12.4.4.2. Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode.
Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
Og til specialistuddannelsen i psykopatologi
13.4.4.2.3. Behandling 30 timer.
Derudover godkendes timerne ift. principperne i det fleksible valg i alle voksenuddannelserne, dvs. Sundhedspsykologi, Psykotraumatologi og Gerontopsykologi.
Men regler og godkendelser kan ændres af fagnævnene, så hold også selv øje og konsultér DP ved tvivl.
 
Du modtager et kursusbevis ved max 10% fravær jvf. DP's regler
 
Varighed
Hvert uddannelsesår består af 4 x 2 dage fra kl. 9 – 17 i Aarhus med Bjarne Thannel, 1 dags gruppesupervision med en anden godkendt supervisor + 3 dages CoreCamp med ekstern underviser Jon Frederickson i Odense for alle igangværende core-gruppe deltagere i Danmark. I alt 12 dage. Begrundelsen for denne model er at fremme integrationen af metoden ved at mødes kortere tid men oftere og med flere supervisioner. På CoreCampen i oktober i Odense præsenterer Jon Frederickson teori, video-klip, færdighedsøvelser og 3 demonstrationssupervisioner af 3. årsdeltagere, og emnet i 2019 er behandling af klienter i det skrøbelige spektrum.
 
Det anbefales, at få egenterapi i metoden.
 
Samlet pris: 24.000,- pr. år.

Max. 6 – 7 deltagere.
 
Det er en forudsætning for optagelse, at man har gennemført et 5 dages grundkursus i ISTDP, at man har klienter i individuel terapi og kan medbringe video-optagelser til hvert modul undtagen CoreCamp.

Yderligere information og ansøgning om optagelse på 51 90 21 10 eller mail@thannel.dk