KURSUSKALENDER

Her finder du en oversigt over kurser og uddannelse i ISTDP samt relaterede behandlingsformer i Danmark. Kalenderen holdes løbende ajour, og kursusarrangører er velkomne til at henvende sig til selskabet med henblik på at få kurser føjet til kalenderen.

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Aarhus: 3-årig ISTDP Core-uddannelse v. Bjarne Thannel

17. marts kl. 08:00 - 18. marts kl. 17:00

Når du har gennemført dit 5-dages precore kursus, er du klar til at blive optaget i en 3-årig ISTDP-coretrænings-gruppe, hvor du vil blive certificeret ISTDP-terapeut.

Over de 3 år vil vi mødes 12 dage om året, fordelt på et antal moduler.

Hvert modul vil have et overordnet emne, som vil belyses teoretisk og vha. af video-vignetter. Du vil til de respektive emner modtage færdighedstræning / øvelser ift. håndtere fx forsvar & angstregulering. Vi vil inddrage rollespil i læringen.

Og du vil modtage supervision på eget klient-videomateriale

 

Om underviserne

ISTDP Instituttet i Danmark udbyder efteruddannelsesprogram i ISTDP for psykologer, psykiatere/ og psykoterapeuter.

ISTDP-Instituttet.dk drives af os tre trænere, Bjarne Thannel, Vesla Birkbak og Jeanne Isaksen. Vi er alle psykologer og godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi.

Vi får løbende supervision af Jon Frederickson, som er grundlægger af uddannelsesprogrammet. Derudover får vi kontinuerlig supervision hos Professor Allan Abbass. Senest er vi påbegyndt supervision/ træning hos Tony Rousmaniere mhp at inddrage Deliberate Practice i supervisionerne på coreuddannelsen samt på vores advanced hold.

 

kursets praktiske indhold

Uddannelsens forløb og indhold:
Coretræningen består af i alt 12 dage årligt bestående af:

  • 4 moduler med Bjarne Thannel
  • 3 dages CoreCamp i Odense med Jon Frederickson
  • 1 supervisionsdag med Vesla Birkbak

Om CoreCamp
-Alle instituttets corestuderende deltager i CoreCamp i Odense, en gang årligt. Jon Frederickson, grundlægger af coregruppe-træningsformatet, vil gennemgå teori og vise case-videomateriale, som belyser årets tema; ”Jeg-skrøbelighed”, ”Høj Modstand med Repression” eller ”Høj Modstand”.
-Der vil også være oplæg fra os trænere.
-Herudover vil der være træning af færdigheder/ øvelser for alle.
-En daglig supervision fra en 3.års studerende

Om Modulerne:
-Første år er en indføring i forståelse for psykopatologien bag klienter m moderat-høj modstand, versus klienter med repression & somatisering, versus klienter med jeg-skrøbelighed. Du vil her få viden om, træning i at håndtere/ behandle den specifikke psykopatologi.
-Andet år fokuserer vi på mere ind på klienter med lav jeg-kapacitet, hvor vi må arbejde med et gradueret format. Det drejer sig om klienter med jeg-skrøbelig karakterstruktur, og klienter m Repression.  Karakteristisk for disse er, at angsten er for høj og de regressive forsvar i front.
-Tredje år får du redskaber til at arbejde med klienter med høj grad af modstand, hvor karakterforsvar ødelægger klientens relationer og skaber særlige vilkår for den terapeutiske relation. Denne gruppe er ofte behandlingsresistent og kræver et mere vedholdende format også kaldet standard-formatet.

På alle moduler vil der indgå supervision på egne sager.

Endvidere vil vi gennemgå teori bag det specifikke tema inklusiv video case-præsentation. Vi vil også benytte øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:
·         Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer)
·         Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
·         Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
·         Vurdere klientens forsvar
·         Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
·         Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
·         Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
·         Skabe en terapeutisk alliance
·         Intensivere psykodynamisk terapi
·         Monitorere egne responser

Træning mellem moduler: Det forventes at holdet mødes mellem nogle af modulerne mhp at drøfte teori, træne, og se / give feedback på hinandens arbejde.

 

Praktisk information

Pris: 2000 kr. pr. dag./ 24.000 kr pr år

Deltagere: Max. 6-7 deltagere. Primært psykologer og psykiatere, max. 25% ikke-akademikere af hensyn til DP’s krav.

Undervisere/ Supervisorer:
Bjarne Thannel er den primære underviser og supervisor.
Hvert år består hvert år af 4 moduler á 2 dage, der varetages af Bjarne i Aarhus, en supervisionsdag med Vesla Birkbak. Desuden vil Jon Frederickson undervise på den årlige CoreCamp

Start marts 2021 Corehold 10 i Århus

  • modul d. 17.+18. marts 2021, Aarhus
  • CoreCamp sidst i oktober i Odense med Jon Frederickson

Tilmelding og yderligere information: mail@thannel.dk
Materialer: Litteratur til forberedelse samt powerpoints bliver tilsendt før det enkelte modul
Krav:  Medbring video-optagelse til hvert modul undtagen CoreCamp.

 

DP godkendelse:
Uddannelsen forventes godkendt til Specialistuddannelsen i Psykoterapi for voksne indenfor:
12.4.2. Supervision: 65- 80 timers supervision (afhængigt af deltagerantal) på baggrund af videooptagelser
12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
Uddannelsen er desuden godkendt med 30 timer til specialistuddannelsen i Psykopatologi;
13.4.4.2.3; Behandling
Gerontopsykologi 16.4.4.2.2.3. Intervention (3o timer)

Der gives certifikat for gennemført uddannelse – (max 10 % fravær)

 

Mere information kan findes på:

www.istdp-instituttet.dk

www.thannel.dk

Detaljer

Start:
17. marts kl. 08:00
Slut:
18. marts kl. 17:00

Arrangør

Bjarne Thannel

Sted

Ryesgade 29, 3.th. 8000 Aarhus C

Tidligere afholdte begivenheder kan findes her