A-medlemskab af Dansk Selskab for ISTDP
Som A-medlem af Dansk Selskab for ISTDP kan optages:

  • psykologer,
  • psykiatere eller
  • psykoterapeuter med en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed fra et uddannelsessted godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

som desuden er i gang med, eller har gennemført, en 3-årig coregruppe-uddannelse ved en IEDTA-godkendt underviser/supervisor eller en ISTDP-terapeut tilknyttet ISTDP Institutes program Training of Trainers.

Bestyrelsen kan, efter konkret vurdering, give andre personer med tilsvarende kvalifikationer dispensation. Kontingent for A-medlemskab udgør kr. 350,- årligt.

B-medlemskab af Dansk Selskab for ISTDP
Som B-medlem af Dansk Selskab for ISTDP kan optages personer med interesse for ISTDP. Kontingent for B-medlemskab udgør kr. 175,- årligt.

Ansøgning om medlemskab behandles af Selskabets bestyrelse i henhold til Vedtægter for Dansk Selskab for ISTDP.

Anmodning om medlemskab rettes til Selskabets kasserer på kasserer@istdp-danmark.dk

Nyhedsbrev

* obligatorisk (required)
Kontakt os